ไทยฮอนด้าฯ ผนึกพลังครู  สร้างเด็กไทย ปลอดภัยทั่วประเทศ กับโครงการ “สังคมหัวแข็งปี 7”

ไทยฮอนด้า ผนึกพลังร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) และภาคีต่าง ๆ ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้คนไทยหันมาสวมใส่หมวกกันน็อกจนเป็นนิสัย เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กลายเป็นศูนย์ ภายใต้โครงการสังคมหัวแข็งเป็นปีที่ 7 ”ครู สร้าง ได้”       ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “เด็กไทย

Read more