มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มุ่งส่งต่อความห่วงใยถึงผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์       มอบเงินบริจาค 100,000 บาท ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

มอบเงินบริจาต: มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย นำโดย คุณฐิตานันท์ ซุน รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) และ คุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ที่ 1 จากซ้าย) มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีรักษาโรคมะเร็งของประเทศไทย พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้และขาดแคลนทุนทรัพย์

Read more

PTG วางโรดแมป “Drive for Tomorrow”มุ่งยกระดับธุรกิจ Oil & Non-Oil  ให้เติบโตและยั่งยืนทุกมิติ

PTG วางโรดแมป “PTG Business Outlook : Drive for Tomorrow” เพื่อยกระดับสถานีบริการน้ำมัน PT และยกระดับการบริการผ่าน PT Service Master ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพื่อความ “อยู่ดี มีสุข” ในทุกด้านของช่วงชีวิต เผยปี 65 ยอดขายน้ำมันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จำนวน 5,316

Read more

ขอแสดงความยินดี”ไอยราแพลนเน็ต” ธุรกิจขายตรงสีขาวต้นแบบ ยึดมั่นอุดมการณ์ “สร้างคุณค่าสู่สังคม”ครบรอบ 11 ปี ก้าวปีที่12

ขอแสดงความยินดี:1 มีนาคม HAPPY BIRTHDAY  ไอยราแพลนเน็ต ธุรกิจขายตรงสีขาวต้นแบบ ยึดมั่นอุดมการณ์ “สร้างคุณค่าสู่สังคม” ครบรอบ 11 ปี ก้าวไปด้วยกัน สู่ปีที่ 12 อย่างภาคภูมิใจ และร่วมพลังหนึ่งเดียวกัน #ไอยราแพลนเน็ต                                              ————————————

Read more