เมืองไทยประกันชีวิต ส่งแคมเปญ “ShieldLife ประกันชีวิตตัวช่วยให้คุณเบาใจ ในวันที่คุณจากไป…”ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่าง Worry Free พร้อมเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ ถ่ายทอดมุมมองการสร้างความสุขให้ตัวเอง และไม่ทิ้งภาระให้ใคร

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เดินหน้านโยบายสร้างการเข้าถึงได้ของประกันชีวิตให้กับทุก ๆ คนในสังคม (Democratizing Insurance) พร้อมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างได้อย่างเข้าใจ และเข้าถึงได้จริง เพื่อเป็นส่วนช่วยให้ทุกคนได้มีหลักประกันที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อตอกย้ำการเป็นคู่คิดด้านการวางแผนชีวิตและสุขภาพที่คุณวางใจ ที่พร้อมเดินเคียงข้างในทุกจังหวะของชีวิต ล่าสุด บริษัทฯ ได้เปิดตัวแคมเปญ  “ShieldLife ประกันชีวิต – ตัวช่วยให้คุณเบาใจ ในวันที่คุณจากไป…”  ตอบโจทย์ผู้ซื้อได้ใช้ชีวิตอย่าง Worry Free ถ่ายทอดมุมมองการสร้างความสุขให้ตัวเองในวันที่อายุเปลี่ยน แต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยน โดยได้ซีอีโอสุดแกร่ง “นายสาระ

Read more

“ทิพย”ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ คืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศชายทะเล

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 39 จัดกิจกรรมพาคณะครู-อาจารย์ และผู้สนใจลงพื้นที่ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาเส้นทางธรรมชาติทั้งด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ และสัตวศาสตร์ทางทะเล ซึ่งเป็น “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” พร้อมสร้างจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือตรี อนันท์ สุราวรรณ์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี คุณวิชชุดา ไตรธรรม (ที่ 5 จากซ้าย) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท

Read more

“โครงการบ้านชื่นสุข” … มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เดินหน้าสร้างสุขผู้สูงอายุ ตอกย้ำ “ความกตัญญู”

วันนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย หรือผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 13.64 ล้านคน คิดเป็น 19.5% หรือ 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุที่ยังคงทำงานอยู่จำนวน 5.11 ล้านคน คิดเป็น 37.5%

Read more