กลุ่มเบญจจินดาเข้ารับรางวัลหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่น

กลุ่มเบญจจินดาเข้ารับรางวัลหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่น

BCGรับรางวัล: คุณวิชัย  เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่   กลุ่มเบญจจินดา หรือ BCG รับมอบ ในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ Prime Minister Awards :Thailand  Cybersecurity  Excellence Awards 2022 หน่วยงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ดีเด่นระดับชาติ โดยมีคุณชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์  รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(สกมช.) โดยมี ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด คุณณัฐวุฒิ ปิ่นทองคำ  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มเบญจจินดา ร่วมงานในครั้งนี้

                                             —————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *