บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013

บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 มุ่งสู่องค์กรด้านนวัตกรรมการออกแบบประสบการณ์ด้านดิจิทัล

รับมอบใบรับรองมาตรฐาน:คุณเบญจ เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive officer)  พร้อมด้วย  คุณปกาสิต วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานออกแบบและพัฒนา (Chief Design Officer)  บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด ในกลุ่มเบญจจินดา รับมอบใบรับรองมาตรฐานจาก  บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TUV SUD (Thailand) ในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (Information Security Management) ซึ่งเป็นมาตรฐานในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเวอร์ชั่นล่าสุด

          บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด (Brainergy) ให้บริการ SmartFLOW, SmartTAX, Zenn (Signature), e-KYC, digital on-boarding และ automation สามารถสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรของลูกค้าว่าระบบการให้บริการของ  เบรนเนอร์จี้ ได้ผ่านการผลิตและควบคุมตามมาตรฐานความปลอดภัยดังกล่าว ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะช่วยลดและป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

                                             ————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *