GCNT ผนึกกำลังพันธมิตรตั้ง “สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT : Global Compact Network Thailand) ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับพันธมิตรจากหลายภาคส่วน ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย  (United Nations Development Programme – UNDP) จัดตั้ง “สถาบันธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

Read more

“ซัคเซสมอร์”เปิดตัว“The Power of One พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียว”ผนึกกำลังเหล่านักธุรกิจผู้นำสร้างแรงขับเคลื่อนและเติบโตอย่างยั่งยืนก้าวสู่ปีที่10 

                                                 The Power of One พลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียว ตลอด 9 ปี จนเข้าสู่ปีที่ 10 ซัคเซสมอร์  ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลักล้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางธุรกิจ และซัคเซสมอร์เป็นอันดับต้นๆ ของอุตสาหกรรม Network Marketing ของประเทศไทยที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์รายแรก นับเป็นผู้เล่นตัวจริงในธุรกิจที่พร้อมไปด้วยเหล่านักธุรกิจที่มีคุณภาพ และมีแนวคิดเพื่อสนับสนุนสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างแท้จริง             นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ บริษัท

Read more

“สกายเมด” รีแบรนด์สินค้า ยึด 3 เส้า ดันถุงมือการแพทย์ ควบพืชผลเกษตร-สมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก

วิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลก ทำให้โลกเข้าสู่ยุคปกติใหม่ หรือ New Normal  วิถีการใช้ชีวิตของชาวโลกเปลี่ยนไป ภาคธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และอยู่รอดได้ เช่นเดียวกับแบรนด์สินค้า  “สกายเมด” (SKYMED) ที่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง โดยล่าสุด ซีอีโอใหญ่  “น.อ.(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์หรือเครื่องหมายการค้า SKYMED ประกาศพร้อมรุกตลาดการค้าโลกต่อไป โชว์แผนธุรกิจเตรียม รีแบรนด์สินค้าผลิตภัณฑ์การแพทย์

Read more