“เฉลิมชัย” แจงชัด ประมูลยางโปร่งใส สุจริตไม่ผิดกฎหมาย พร้อมมอบ “ประภัตร” แจงแนวทางการป้องกันโรคลัมปี สกิน

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงญัตติอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล พร้อมแสดงวิทัศน์ กรณีการระบายยางพารา ณ รัฐสภา ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีการดำเนินงานที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งกระบวนการทั้งหมด จนไปสู่การประมูลในครั้งที่ 3 และมีการเซ็นสัญญา จะต้องผ่านคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือเรียกว่า บอร์ด กยท. อีกทั้งยังมีองค์กรที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมี รมต.กระทรวงเกษตรฯ เป็นรองประธาน โดยในการประชุมทุกครั้งจะต้องมีองค์ประชุมครบถึงจะดำเนินการได้

          อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำถึงแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวว่า 1) การยางแห่งประเทศไทยจะต้องดูช่วงเวลาที่เหมาะสมในการระบายยางพารา เพื่อไม่ให้กระทบราคายางในตลาด 2) เกษตรกรต้องได้รับประโยชน์ 3) ต้องรักษาผลประโยชน์ภาครัฐ เพราะเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชน และ 4) ต้องทำโดยสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ และถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย ที่เน้นย้ำที่สุดคือห้ามทุจริตคอรัปชั่นโดยเด็ดขาด

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนขึ้นชี้แจงประเด็นวัคซีนป้องการโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ รวมถึงแนวทางการป้องกันโรคดังกล่าว ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ ยังมีมาตรการชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

                                      ——————————————

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *