กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 3,501 แปลง

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่-เชื่อมโยงตลาด มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า 3,501 แปลง           ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตัน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม           สำหรับความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ

Read more

มูลนิธิ LPN ขอบคุณ ซีพีเอฟ ส่งมอบน้ำใจต่อเนื่อง ช่วยแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มผู้เปราะบางฝ่าโควิด-19 ระลอก 3

มูลนิธิ LPN ขอบคุณ ซีพีเอฟ ส่งมอบน้ำใจต่อเนื่อง ช่วยแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มผู้เปราะบางฝ่าโควิด-19 ระลอก 3 มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ มูลนิธิ LPN (Labour Protection Network)  รับมอบไข่ไก่สด 45,000 ฟอง ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย Covid-19”

Read more