“DITP” ดันธุรกิจบริการออกแบบเปิดให้ชม12ผลงานที่คว้ารางวัล DEmark ทั่วกรุง ตลอดช่วง BKKDW 2023 หวังสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่ตลาดสากล

“DITP” ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของการออกแบบในเอเชีย เชื่อมั่นธุรกิจบริการออกแบบหัวจักรสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ โชว์ 12 ผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม Design Excellence Award หรือ DEmark กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน ทั่วกรุงเทพมหานคร พร้อมจับมือ 2 สตูดิโอออกแบบกราฟิกดีไซน์ชั้นนำของไทย แสดงนิทรรศการสุดพิเศษพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมององค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน

            นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) เปิดเผยว่า รางวัล DEmark เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญเพื่อใช้รับรองผลงานออกแบบไทยที่โดดเด่นและเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา โดยในปีนี้ รางวัล DEmark เข้าสู่ปีที่ 16 และยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ประเทศไทยในด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมผลงานการออกแบบในเทศกาล Bangkok Design Week อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งในด้านสินค้าและบริการสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าในระดับสากล”

          ทั้งนี้ภายใต้นโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรมได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิตและการเสริมสร้างขีด  ความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการไทย โดยได้เร่งดำเนินการเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมออกแบบให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย รวมทั้งเป็นบริการสนับสนุนภาคการส่งออกช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าในระดับสากล

อธิบดีภูสิต กล่าวเสริมว่า “ในปีที่ผ่านมา กรมได้ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับรางวัล Demark ปี 2564 และสินค้า BCG ที่มาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและ อุตสาหกรรม ปี 2565  เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพสินค้าที่มีการออกแบบดีและสินค้ารักษ์โลกที่ตอบโจทย์ Megatrend และปีนี้ กรมได้กำหนดจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยประชาสัมพันธ์ผลงานการออกแบบรางวัล DEmark ในสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน จัดทำแผนที่ Design Tour ทั้ง 12 จุดหมายทั่วกรุงเทพ และจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลงานในสาขาการออกแบบกราฟิกของนักออกแบบ 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัล DEmark จำนวนสูงสุด มาร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของภาคบริการด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของไทย ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนา Design Talk ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 ก.พ.2566 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้บุคลากรด้านการออกแบบ นิสิต นักศึกษาและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้จากผลงานการออกแบบต่างๆ และตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบด้วย” 

          สำหรับปีนี้ DITP ได้แสดงศักยภาพของนักออกแบบที่ได้รับรางวัล DEmark จาก 2 สาขาสำคัญ ได้แก่ อินทีเรียดีไซน์และกราฟฟิกดีไซน์ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

          1. กิจกรรมเส้นทาง Design Tour รวบรวม 12 สถานที่ ที่ได้รับรางวัล DEmark สาขาอินทีเรียดีไซน์ 12 แห่งทั่วกรุงเทพฯ พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการ ได้แก่ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้านอาหาร Bā hào โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เคลิ้ม โฮสเทล Nana Coffee Roasters Bangna ป้าแพร่ง โฮสเทล รีโน โฮสเทล ร้าน Shabu Lab เรือสิริมหรรณพ (Sirimahannop) SOCO Work และ Tangible Cafe

          2. นิทรรศการ Design Tales จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark สาขากราฟฟิกดีไซน์
ใน 2 สถานที่ที่ได้รับรางวัลสาขาอินทีเรียดีไซน์ คือ

          – นิทรรศการ WHAT DOES MATTER? 25 Things That Matter to Us as Designers โดย บริษัท พิงค์ บลู แบล็ค แอนด์ ออเร้จน์ จำกัด ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 ณ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ห้องสมุดฯ เป็นผลงาน รางวัล DEmark ปี 2020 ออกแบบโดย บริษัท ดีพาร์ทเมนท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด

– นิทรรศการ DEMARK SHOWCASE โดย บริษัท ทีนพ ดีไซน์ จำกัด ระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2566  ณ Tangible Cafe (Tangible Cafe เป็นผลงานรางวัล DEmark ปี 2021 ออกแบบโดย บริษัท ไตรโหมด สตูดิโอ จำกัด)

          3. กิจกรรม Design Talks : Design Stories Unfold ชวนนักออกแบบรางวัล DEmark ที่ร่วมกันจัดแสดงผลงานจาก 4 บริษัท ได้แก่ นายสยาม อัตตะริยะ ผู้อำนวยการด้านการออกแบบ บริษัท พิงค์ บลู แบล็ค แอนด์ ออเร้จน์ จำกัด, นายธีรนพ  หวังศิลปคุณ นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง บริษัท ทีนพ ดีไซน์ จำกัด, นางสาวทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคํา  ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดีพาร์ทเมนท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด และนางสาวภารดี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไตรโหมด สตูดิโอ จำกัด มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน ในวันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 4 ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/3DaMROd

          สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดในงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยสนับสนุนภาพลักษณ์ของประเทศในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่รางวัลและเครื่องหมาย DEmark ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ช่วยผลักดันให้ผลงานที่มีการออกแบบยอดเยี่ยมได้มีโอกาสทางการค้าทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น ด้านนักออกแบบที่ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ ได้แสดงความเห็นในมุมมองที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับรางวัล DEmark และเข้าร่วมแสดงผลงานในงาน เทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ ปี 2566

          นายธีรนพ  หวังศิลปคุณ นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง บริษัท ทีนพ ดีไซน์ จำกัด ผู้ได้รับรางวัล DEmark สาขากราฟฟิกดีไซน์ กล่าวว่า “การได้รับรางวัล DEmark นั้น ถือเป็นการปิดโปรเจกต์ที่สวยงามของทีมและลูกค้า ในขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดประตูความท้าทายใหม่ๆ ที่เข้ามาอีกด้วย”

          นางสาวภารดี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ไตรโหมด สตูดิโอ จำกัด ผู้ได้รับรางวัล DEmark สาขาออกแบบตกแต่งภายใน กล่าวว่า “แนวทางการออกแบบของไตรโหมด จะเป็นการสร้างคุณค่าจากผลงานเชิงสร้างสรรค์จากสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป”

          นายอมตะ หลูไพบูลย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดีพาร์ทเมนท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด ผู้ได้รับรางวัล DEmark สาขาออกแบบตกแต่งภายใน กล่าวว่า “ขอบคุณทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่เป็นผู้มอบรางวัล DEmark และงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ ที่ได้เผยแพร่ผลงานออกแบบของบริษัทร่วมกับผลงานของนักออกแบบไทยท่านอื่นๆ เพื่อให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างนอกเหนือจากวงการนักออกแบบ เป็นการช่วยส่งต่อผลงานเหล่านี้สู่สายตาของสาธารณะชนให้ได้เข้าใจถึงวิธีคิดและการทำงานของการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นผลงานที่สำเร็จเหล่านี้ได้”

          ส่วนนายสยาม อัตตะริยะ ผู้อำนวยการด้านการออกแบบ (Design Director) บริษัท พิงค์ บลู แบล็ค แอนด์ ออเร้จน์ จำกัด ผู้ได้รับรางวัล DEmark สาขากราฟฟิกดีไซน์ ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงทิศทางการพัฒนางานกราฟฟิกดีไซน์ของนักออกแบบไทยหลังจากนี้ว่า “กราฟิกดีไซน์รวมถึงงานออกแบบแขนงอื่นๆ ในปัจจุบันของไทยพัฒนาขึ้นมาก ประเทศเรามีนักออกแบบเก่งๆ เพิ่มขึ้นมากมายในทุกแขนงจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน ในสังคมออนไลน์ รวมถึงจากเวที DEmark ที่คุณภาพสูงขึ้นทุกปี ขณะเดียวกันความสามารถของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เริ่มมีบทบาทในงานออกแบบ ช่วยให้คนทั่วไปสามารถทำงานออกแบบคุณภาพสูงได้ด้วยตัวเองมากขึ้น คำถามสำคัญที่นักออกแบบต้องตอบให้ได้คือ แล้วนักออกแบบแบบใดที่ยังจำเป็นและจะยังเป็นที่ต้องการ คุณสมบัติอะไรของนักออกแบบ รูปแบบงานแบบไหนที่จะยังทำให้โลกนี้สมควรที่จะมีนักออกแบบต่อไป ผลงานของนักออกแบบในฐานะมนุษย์อย่างเรา จะมีคุณค่า มีความแตกต่างจากเทคโนโลยีได้อย่างไร”

          นอกจากนี้ ขณะนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กำลังเปิดรับสมัครโครงการประกวดรางวัล DEmark 2023 โดยเป็นโครงการที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในปีนี้เป็นการดำเนินเข้าสู่ปีที่ 16 แล้ว สำหรับการประกวด DEmark 2023 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Brave The Wave of Creation คลื่นพลังสร้างสรรค์ งานดีไซน์ไทย” โดยมาพร้อมกับการเปิดกลุ่มผลงานออกแบบใหม่ “กลุ่มผลงานออกแบบระบบ บริการและแพลตฟอร์มดิจิทัล  (Systems, Services, Digital Platform, Online Interface Design, Apps for Smartphones and Tablets, Website)” เพื่อตอบโจทย์คลื่นลูกใหม่ในวงการดีไซน์ในยุคดิจิทัล  จึงขอเชิญชวนนักออกแบบ ผู้ประกอบการร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด DEmark 2023 เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ซึ่งจากการประกวดที่ผ่านมา มีจำนวนผลงานออกแบบไทยได้รับ รางวัล DEmark แล้ว 1,081 ผลงาน ได้ G-Mark ญี่ปุ่น 503 ผลงาน โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่าน ช่องทางออนไลน์ได้ทาง https://demarkaward.net โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 1 พฤษภาคม 2566   

          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลการจัดแสดงผลงานรางวัล DEmark ภายในงานเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week (BKKDW) 2023 ได้ที่สายด่วน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  1169

                                                ————————————–

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *