Family talk เวทีประชุมวิชาการ เรื่องครอบครัวพลังบวก ครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงครั้งที่ 3

มีนาคม 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ    ศาสตราจารย์ นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวในพิธีเปิดเวทีวิชาการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงครั้งที่ 3 ว่า  โครงการวิจัยชุดนี้ มีจุดเด่นของงานการวิจัย 3 เรื่อง สำคัญ  คือ 1) มีองค์ความรู้และชุดประสบการณ์ของผู้วิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านเด็กและเยาวชน

Read more

อมร อิเล็กทรอนิกส์ และ ไฮเทรา ประเทศไทยเปิดตัว วิทยุสื่อสารรุ่นใหม่ Hytera 245x อีกขั้นของวิทยุสื่อสาร

         คุณภัคเมศฐ์ ศิระอมรรัศม์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท  Amorn Group  ร่วมมือกับ บริษัท ไฮเทรา คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (ประเทศไทย)  ผู้นำด้านการผลิตอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร  ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ วิทยุสื่อสาร Brand Hytera รุ่น   Hytera 245x  ที่จะเข้ามาทดแทน HYT Power 245s

Read more