ครือซีพี-ซีพีเอฟ สนับสนุนทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์และปรับปรุง รร. บ้านหนองเสมา จ.ลพบุรี   

       นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพี-ซีพีเอฟ  มอบหมายให้ นายสมวุฒิ เหราบัตย์ ผู้ช่วยประธานกรรมการเครือซีพี  เป็นผู้แทนมอบทุน เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 6 ชุด  เครื่องเล่นสนาม 1 ชุด    รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารที่ชำรุด และสร้างห้องน้ำหญิง จำนวน 4 ห้อง รวมงบประมาณทั้งสิ้น

Read more