อลิอันซ์ อยุธยา ทุ่มเงินล้าน จับมือมูลนิธิ SOS ตั้งธนาคารอาหารออนไลน์ แห่งแรกของไทย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สานต่อนโยบายความยั่งยืน เดินหน้าต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสู่สังคม จับมือมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ประเทศไทย (มูลนิธิเอสโอเอส) จัดตั้งธนาคารอาหารออนไลน์ ด้วยระบบ คลาวด์ ฟู้ด แบงค์ ครั้งแรกในประเทศไทย มุ่งจัดการอาหารส่วนเกินอย่างเป็นระบบ นำส่งต่อแก่ชุมชนขาดแคลน องค์กรสาธารณะ และผู้ด้อยโอกาส หวังเป็นส่วนหนึ่งของการลดปัญหาขยะและอาหารเหลือทิ้งในเมือง ตั้งเป้าปีแรกส่งต่ออาหารส่วนเกิน 600

Read more