ไซเบอร์ อีลีท ร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ยกระดับไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ไทย

               กลุ่มบีซีจี เบญจจินดา โดยบริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ยกระดับมาตรฐานไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ในไทยสู่สากล โดยมี พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานบริหาร

Read more