วิริยะประกันภัย มุ่งก้าวสู่อันดับหนึ่งด้านบริการงานซ่อม ขยายพื้นที่จัดอบรมเสริมองค์ความรู้รถยนต์ไฟฟ้า ภาคใต้

นายสุกันต์ เดชเจริญ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและความปลอดภัย” ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มองค์ความรู้แบบครบวงจรด้านการให้บริการงานซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้าให้สอดรับกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยแก่สมาชิกศูนย์ซ่อมมาตรฐาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการสินไหมทดแทน ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาค 5 (ภาคใต้) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นภดล กลิ่นทอง ข้าราชการบำนาญ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more

“หนอยแน่” ผู้ประกาศข่าว เผยชีวิตคนเราคาดเดาไม่ได้ การวางแผนเอาไว้จึงสำคัญที่สุด

“หนอยแน่” – วาเนสสา  สมัครศรุติ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวสาวสวย  ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว     เลือกวางแผนอนาคตด้วยประกันชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันที่ส่งต่อเป็นทุนให้คุณแม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้แม้ในวันที่ไม่มีเราดูแล                 เมืองไทยประกันชีวิตนำเสนอเรื่องราวความรักความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ ของคุณแม่และลูกสาวผู้เป็นพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง   “คุณหนอยแน่” – วาเนสสา  สมัครศรุติ  ที่เล่าว่า การทำประกันชีวิตนับว่าเป็นการวางแผนการเงินให้กับคุณแม่อีกทางหนึ่ง เหมือนเป็นการมอบความรักและความห่วงใยในวันที่เราไม่อยู่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณแม่จะสามารถใช้ต่อชีวิตได้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในอนาคต  “หนูว่าสิ่งที่ทำมันมากกว่าคำพูด อยากจะบอกว่าทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาทำงาน พร้อมดูแลแม่ วางแผนอนาคตต่างๆ ไว้ให้ เป็นตัวแทนของความรักที่อาจจะไม่ได้บอกเป็นคำพูด

Read more