มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ผนึก กรมส่งเสริมการเกษตร  ดีแทคยกระดับเกษตรกรยุคใหม่ เดินหน้าโค้งสุดท้ายคัดเลือกเกษตรกรรอบ 10 คน

            คุณพิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ในกลุ่มเบญจจินดา ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และดีแทค (DTAC) เดินหน้าโค้งสุดท้ายโครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2565  รอบ 10 คนสุดท้าย ภายใต้แนวคิด “เกษตรนวัตกรรม เพื่อความสุขยั่งยืน”  สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบเกษตรกรยุคใหม่ที่ให้ปรับตัวกับกระแสการเปลี่ยนแปลง สามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  

Read more

40 ปีศรแดง เปิดบ้านครั้งพิเศษชวนเที่ยวงานความสุขปลูกได้ภายใต้แนวคิด เนเธอร์แลนด์เมืองไทย

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) ผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์ผักครบรอบ 40 ปีเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่่งยืน  เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมสายพันธุ์ผัก ดอกไม้กว่า 200 สายพันธุ์ในงาน “ความสุขปลูกได้ Field Day 2022 ” เอาใจคนเมืองที่ชื่นชอบไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว พร้อมเปิดโซนถ่ายภาพและโซนกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เปิดให้เข้าชมได้ในวันที่ 19-20

Read more

CPF ผนึกพลังคู่ค้า SMEs เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน เสริมสร้างห่วงโซ่อาหารโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดอบรมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันสำหรับคู่ค้าธุรกิจ SME (CAC Training for CPF’s SMEs Supplier 2022)  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ให้กับคู่ค้า SME จำนวนกว่า160 บริษัท

Read more